Skip to main content
แก้ว 220 มล.
ขวด 350 มล.
ขวด 600 มล.
ขวด 1,500 มล.
ถัง 18.9 ลิตร

VODA DRINKING WATER

น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มโวดา

น้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน

เรามุ่งมั่นที่จะน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการควบคุมมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า น้ำดื่มโวดา เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

เริ่มต้นสิ่งดีดีให้กับชีวิตกับน้ำดื่มโวดา

เพราะ 70% ของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำ เราจึงควรใส่ใจในการดื่มน้ำ ไม่ใช่เพียง เพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย แต่การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอช่วยให้สุขภาพดีด้วย คิดถึงน้ำดื่มที่สะอาด คิดถึงน้ำดื่มโวดา